Het bestuur

Functie Naam en email Telefoon

Voorzitter

 

Rob Brederode (Cl.03)

voorzitter@tuinverenigingspoorzicht.nl

06-20960847

(na 19:00 uur)

Secretaris

 

VACATURE

secretariaat@tuinverenigingspoorzicht.nl

 

 

Penningmeester

 

Ruud Jansen (Co.14)

penningmeester@tuinverenigingspoorzicht.nl

06-83044291

(na 19:00 uur)

Ledenadministratie

 

Kees de Rijk  (Er.20)

ledenadministratie@tuinverenigingspoorzicht.nl

06-41310335

Beheer, onderhoud

Sectie A

Vincent Willers (A73)

sectiea@tuinverenigingspoorzicht.nl

06-24805047

Algemene zaken

VACATURE

algemenezaken@tuinverenigingspoorzicht.nl

 

Kantinebeheer/

Kantine in bruikleen

Rob Brederode (Cl/03)

voorzitter@tuinverenigingspoorzicht.nl

06-20960847

Inname / uitgifte tuinen

Inname en

Uitgifte tuinen

Kees de Rijk (Er.20)

ledenadinistratie@tuinverenigingspoorzicht.nl

06-41310335

Contributie en gebruiksvergoeding tuin in bruikleen

NL90INGB0003163510

Ruud Jansen (Co.14)

penningmeester@tuinverenigingspoorzicht.nl

06-83044291

(na 19:00 uur)