Het bestuur

Functie Naam en email Telefoon

Voorzitter

 

Rob Brederode (Cl.03)

voorzitter@tuinverenigingspoorzicht.nl

06-20960847

(na 19:00 uur)

Secretaris

 

Ton van Dijk (Co.07)

secretariaat@tuinverenigingspoorzicht.nl

 

Penningmeester

 

Ruud Jansen (Co.14)

penningmeester@tuinverenigingspoorzicht.nl

06-83044291

(na 19:00 uur)

Ledenadministratie

 

Kees de Rijk  (LZT)

ledenadministratie@tuinverenigingspoorzicht.nl

06-41310335

Beheer, onderhoud

Sectie A

Vincent Willers (A73)

sectiea@tuinverenigingspoorzicht.nl

06-24805047

Algemene zaken

Monique Schaap-Goorlee (Br.1)

algemenezaken@tuinverenigingspoorzicht.nl

 

Inname & uitgifte tuinen/ledenadministratie

Inname en

Uitgifte tuinen

Kees de Rijk (LZT)

ledenadministratie@tuinverenigingspoorzicht.nl

06-41310335

Contributie en gebruiksvergoeding tuin in bruikleen

NL90INGB0003163510

Ruud Jansen (Co.14)

penningmeester@tuinverenigingspoorzicht.nl

06-83044291

(na 19:00 uur)