Update Coronavirus: nieuwe maatregelen door het bestuur

De regering heeft op 23 maart 2020 nieuwe, verscherpte maatregelen afgekondigd in de aanpak van de coronacrisis. Het bestuur heeft daarom nieuwe maatregelen genomen die in ieder geval tot 1 juni 2020 zullen gelden.

24 maart 2020

Nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus.

De regering heeft op 23 maart 2020 nieuwe, verscherpte maatregelen afgekondigd in de aanpak van de coronacrisis. Het bestuur heeft daarom de volgende maatregelen genomen die in ieder geval tot 1 juni 2020 zullen gelden:

1. De bestuursvergaderingen zijn tot nader order uitgesteld.

2. Stekjesdag komt dit jaar te vervallen.

3. De ALV wordt opgeschort tot een nog nader te bepalen tijdstip.

4. Het clubhuis gaat op slot en er wordt geen koffie meer geschonken. Er zijn geen door de vereniging georganiseerde corvee- of andere onderhoudsdiensten.

5. De toiletten worden voorzien van een andere cilinder en zijn tot nader order niet meer te gebruiken.

6. De schoonmaakdiensten van de toiletten en het clubgebouw worden opgeschort.

Leden moeten thuis hun voorzieningen gebruiken en individueel de door de regering gestelde eisen voor hygiëne naleven. Toiletten leveren zoveel potentiële contactpunten voor besmetting op dat het onverstandig is deze open te houden. Van vrijwilligers mag niet verwacht worden dat ze deze preventief gaan schoonhouden. Sluiting van toiletten en het clubhuis is een offer dat in de strijd tegen het coronavirus gebracht mag worden.

7. Tuinders die het clubhuis hebben gereserveerd kunnen hiervan tot nader order geen gebruik maken.


Wij verwachten van u dat u ook op de tuin de regels in acht neemt die door de regering zijn opgelegd. Uitgangspunt voor iedereen, dus ook voor tuinders, is: blijf zoveel mogelijk thuis. Wil je ondanks het advies om vooral thuis te blijven toch naar de tuin, doe dit dan bij voorkeur alleen of met één huisgenoot. Hou altijd, dus ook op het tuinpark en op de tuin, minimaal 1,5 meter afstand van anderen. Ontvang geen andere mensen op je tuin. Nodig geen buitenstaanders uit voor bezoek op ons park.

Insteek is om ons tuinpark open te houden, opdat gezonde tuinders - indien zij dit nodig achten - naar hun tuin kunnen gaan. Opening is wel aan voorwaarden gebonden:
- Tuinders en bezoek dienen zich te houden aan de verplichte maatregelen van de overheid en aan de specifieke extra door het bestuur opgelegde regels. Voorkomen moet worden dat de gemeente overgaat tot sluiting van het tuinpark.
- Het bestuur kan het tuinpark voor bezoek maar ook voor leden afsluiten als het te druk wordt (groepsvorming ontstaat) of mensen niet 1,5 meter afstand van elkaar houden. Wij willen hierbij benadrukken dat ons complex in deze situatie geen vakantiepark is voor recreatief dagverblijf maar een park om groenten en planten te kweken voor de noodzakelijke voedselvoorziening.

Mocht blijken dat aan bovengestelde eisen massaal niet wordt voldaan, dan kan op verordening van de Burgemeester het tuincomplex geheel afgesloten worden.

Het bestuur vertrouwt erop dat u de noodzaak van de afgekondigde maatregelen inziet.