Update Coronavirus: laatste maatregelen door het bestuur.

24 maart 2020

Aangezien de regering momenteel met regelmaat de geldende maatregelen in de aanpak van de coronacrisis aanpast, zal het bestuur trachten deze maatregelen te vertalen naar toepassing op ons complex.

Nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus.

De regering heeft op 20 april 2021 nieuwe maatregelen afgekondigd in de aanpak van de coronacrisis. Wat deze betekenen voor onze vereniging zijn nog niet echt duidelijk. Het bestuur heeft daarom de volgende maatregelen genomen die voorlopig zullen gelden:

1. De bestuursvergaderingen vinden op aangepaste wijze plaats.

2. De ALV wordt opgeschort tot een nog nader te bepalen tijdstip in het najaar.

3. Het clubhuis blijft op slot voor activiteiten. 

4. Tuinders die het clubhuis hebben gereserveerd kunnen hiervan tot nader order geen gebruik maken.


Wij verwachten van u dat u ook op de tuin de regels in acht neemt die door de regering zijn opgelegd. Uitgangspunt voor iedereen, dus ook voor tuinders, is: blijf zoveel mogelijk thuis. Wil je ondanks het advies om vooral thuis te blijven toch naar de tuin, doe dit dan bij voorkeur alleen of met één huisgenoot. Hou altijd, dus ook op het tuinpark en op de tuin, minimaal 1,5 meter afstand van anderen. Ontvang geen andere mensen op je tuin. Nodig geen buitenstaanders uit voor bezoek op ons park.

Insteek is om ons tuinpark open te houden, opdat gezonde tuinders - indien zij dit nodig achten - naar hun tuin kunnen gaan. Opening is wel aan voorwaarden gebonden:
- Tuinders en bezoek dienen zich te houden aan de verplichte maatregelen van de overheid en aan de specifieke extra door het bestuur opgelegde regels.
- Het bestuur kan het tuinpark voor bezoek maar ook voor leden afsluiten als het te druk wordt (groepsvorming ontstaat) of mensen niet 1,5 meter afstand van elkaar houden. Wij willen hierbij benadrukken dat ons complex in deze situatie geen vakantiepark is voor recreatief dagverblijf maar een park om groenten en planten te kweken voor de noodzakelijke voedselvoorziening.

Mocht blijken dat aan bovengestelde eisen massaal niet wordt voldaan, dan kan op verordening van de Burgemeester het tuincomplex geheel afgesloten worden.

Het bestuur vertrouwt erop dat u de noodzaak van de afgekondigde maatregelen inziet.