Tips voor beginnende tuinders

23 mei 2019

In de nieuwe ledenmap is een lijst ingevoegd met tien tips voor beginnende tuinders. Maar ook voor bestaande leden kunnen deze nuttig zijn.

1. Onkruidbestrijding

Regelmatig onderhoud voorkomt veel problemen. Als u iedere week een beetje schoffelt en wiedt kunt u de groei van onkruid tegengaan. Schoffel bij voorkeur als u nog niets ziet en in droge grond: kiemzaden komen dan niet op en u heeft zeker twee weken geen last meer van onkruid. Vooral in de maanden juni en juli kan onkruid na een goede regenbui in twee tot drie weken bijna een halve meter opschieten. Chemische onkruidbestrijding is NIET toegestaan! Wel mag u biologische en natuurlijk afbreekbare middelen en bijvoorbeeld azijn gebruiken. Bij twijfel: informeer bij het bestuur.

2. Sloot bijhouden

Ook na de zomer de sloot bijhouden kan veel zware arbeid in het najaar besparen. Na juli gaan grote waterplanten zoals riet, lisdodde n egelskop hard aan de slag om de sloot dicht te laten groeien. Het gevolg is dat er minder doorstroming in het water komt en de afstervende planten in de herfst een stinkende modderlaag vormen. Dit komt de waterkwaliteit en de natuurlijke omgeving voor vissen niet ten goede. Dus ons advies is om hoogzomer elke twee a drie weken een keer met de sloothaak of zeis de oeverplanten in toom te houden. In het voorjaar is dit nog niet nodig omdat er niet zo veel groei is. Ook vissen en kikkers leggen dan hun eieren, en de larven moeten wel onbekommerd kunnen groeien! Verder advies kunt u bij het bestuur inwinnen.

3. Huisjes en kassen neerzetten

In onze Statuten en Algemeen Reglement staat wat wel en niet is toegestaan wat betreft het bouwen op ons terrein. Tuinvereniging Spoorzicht is verplicht om zich te houden aan regels voor bebouwing die zijn vastgelegd door de gemeente in het bestemmingsplan ‘Alphen Stad’, milieuverordeningen en brandweervoorschriften. Hierdoor zijn wij verplicht om op naleving streng te controleren. Wij raden u aan als u een plan heeft om een kas, tuinhuis of iets anders te bouwen, om contact op te nemen met de secretaris, zodat met u een bouwvergunning aangevraagd kan worden.

4. Gras

Gras groeit hard en wordt al snel een onkruidveld. Heeft u een grasveld dan is het verstandig dit zeer regelmatig te maaien. Let ook op opschietend gras bij de afscheiding van uw tuin, zodat het niet bij de buren naar binnen groeit. U kunt in het Algemeen Reglement lezen hoe groot het aandeel grasveld op uw tuin mag zijn, en de regels met betrekking tot de grenzen van uw tuin. Dit geldt ook voor de 50 centimeter strook van uw tuin die aan het pad grenst; houdt deze netjes en laag.

5. Bescherming van uw gewassen

Het weer kunt u niet in de hand houden, wel de bescherming van uw gewassen. Op ons complex komen allerlei soorten dieren voor, en vele van deze dieren zijn ook wettelijk beschermd. Maar u kunt voorkomen dat ze uw oogst en planten opeten. Plaats netten om aardbeien tegen vogels, bescherm uw kolen met gaas tegen hazen, en fazanten zijn dol op (kiemende) bonen, sla en andijvie. Vogelnetten bieden dan de beste bescherming. Woelmuizen willen ook wel eens kiemende bonen opeten, veel tuinders kweken deze planten daarom thuis op tot ze sterk zijn. Om uw fruit te beschermen raden we grofmazige vogelnetten aan (bijvoorbeeld voor kersen) of fijn insectengaas (tegen larven in appels). Chemische bestrijding van rupsen is niet toegestaan, wel zijn er bij de Bosrand biologische middelen te koop. Wij staan niet toe dat op hazen en fazanten wordt gejaagd.

6. Snoei

Wij raden u aan om jaarlijks uw fruitbomen en bessenstruiken in de vereiste periode te snoeien. Deze voorkeurperiode en behandeling is per soort fruit of boom verschillend. Snoei voorkomt wild- en dichtgroei, houdt de boom luchtig en gezond waardoor u het komende jaar weer volop van vruchten kunt genieten.

7. Uitputting van de grond

Planten groeien in de zomer hard en nemen veel voedingstoffen op. Dit betekent twee dingen. Ten eerste moeten de aan de grond onttrokken stoffen aan het eind of het begin van het tuinjaar opnieuw aangevuld worden. Organische mest en compost uit uw compostbak brengen dan weer een hoop stoffen voor het nieuwe jaar in de grond. Kalk wordt toegevoegd om verzuring tegen te gaan en lavameel brengt veel zogenaamde sporenelementen in de grond. Het bestuur verkoopt in de zomer diverse meststoffen: koemestkorrels, lavameel, patentkali (K), kalk (Mg), maar ook potgrond en tuingrond. Voor advies en verkoop kunt u zomers in het clubhuis terecht. Verder zijn er bedrijven die op basis van een grondmonster uit uw tuin kunnen bepalen waaraan gebrek is zodat u kunt bijmesten.

Ten tweede betekent de jaarlijkse teelt dat bepaalde planten de bodem eenzijdig uitputten en belasten. Daarvoor is een vierjarige teeltwissel de beste oplossing. U deelt het moestuindeel van uw tuin dan in in vier vakken, en jaarlijks gaan dan de verschillende plantengroepen naar een ander vak doorschuiven. Deze groepen zijn: 1. Nachtschade-achtigen (aardappel en tomaat, zie ook punt 8); 2. Bonen; 3. Kolen; en 4. Overige (blad)gewassen.

8. Aardappelcontract

Vanwege de uitputting in de grond na de teelt van aardappels kan deze grond gevoelig zijn voor aaltjes. Dit wordt ook wel aardappelmoeheid genoemd. Vanwege dit feit en vanwege de bestrijding van de aardappelziekte geldt voor het telen van aardappels op Tuinvereniging Spoorzicht dat u een verplicht aardappelcontract moet aanvragen. In een overzichtstekening van uw tuin geeft u de teelt van het komende jaar aan, en als toepasselijk ook de teelt van de afgelopen drie jaar. Voor aardappels is bij ons de vierjarige teeltwissel dus verplicht. Ook laten wij alleen rassen toe die resistent zijn tegen de aardappelziekte, waardoor u een zogenaamd blauw NAK-label van de teler moet tonen bij de aanvraag. Zomaar aardappels van de supermarkt in uw tuin plaatsen is niet toegestaan. Pas na inleveren van tekening, opgave van ras en NAK-nummer wordt een aanvraag om aardappels te telen goedgekeurd. Het aardappelcontract kan elk najaar bij het bestuur worden aangevraagd en is van onze website te downloaden. U kunt in het najaar tevens goedgekeurde aardappelrassen in diverse gewichten via het bestuur bestellen, die in het volgende voorjaar door onze leverancier Garant Zaden geleverd worden (met de vereiste NAK-nummers en -labels). Verder kunt u ook bij onze leverancier Garant de zaden voor het komende jaar bestellen, de vereniging koopt collectief in en u ontvangt daardoor een korting op de aankoop. Aan het eind van het seizoen krijgt u automatisch door ons de gids van Garant toegestuurd. Bij het bestuur kunt u nadere informatie inwinnen mocht u nog vragen hebben over het telen van aardappels.

9. Spullen opruimen

Wij vragen u om uw tuin netjes te houden, en er geen opslagplaats van materialen van te maken. Ook loszittende of niet verankerde objecten (bijvoorbeeld schotten, ramen, speeltoestellen) vragen wij u in de herfst op te ruimen. Zware herfst- en winterstormen blazen dit materiaal gemakkelijk weg waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan en grote schade aan de eigendommen van uw medetuinders mogelijk is.

10. Spitten

Spitten doet u het beste in het najaar na de oogst of na de winter voordat u met de teelt begint. Spitten in het najaar heeft als voordeel dat de kluiten kapot vriezen en als u ook meststoffen (zie punt 7) als kalk of lavameel toevoegt, dat deze tijdens de winter in de grond opgenomen worden. Het is raadzaam zodanig te spitten dat het tuindeel vooraan het pad iets hoger ligt dan aan de slootkant, zodat u een natuurlijke waterafvoer heeft.

Heeft u verder nog andere vragen? Mail deze naar de secretaris (secretaris@tuinverenigingspoorzicht.nl). Tijdens de corveebeurten is ’t Stekkie geopend en kunt u ook aan de aanwezige bestuursleden vragen stellen.