Ook het vorige tuinseizoen hadden we weer aardappelziekte op ons complex.

16 september 2019

Dat aardappelziekte (of phytophthora) een regelmatig terugkerend probleem kan zijn bij het verbouwen van aardappelen, daar bent U als tuinder vast wel van op de hoogte. Via diverse artikelen in ons clubblad en zelfs via e-mails van onze secretaris is iedere tuinder op de hoogte gesteld van de symptomen.

Phytophtora is een plantenziekte die veroorzaakt wordt door de waterschimmel (Phytophthora infestans) en deze ziekte veroorzaakt knolrot en een bruinverkleuring en afsterving van de bladeren en stengels. Op tomaat kan deze ziekte voor vroegtijdige afsterving zorgen. Aardappelen en tomaten staan bekend om hun gevoeligheid voor deze ziekte. Zij behoren tot het geslacht van de nachtschade-achtigen. Ook andere planten uit dit geslacht kunnen gevoelig zijn.
De “schimmels” kunnen zich onder natte omstandigheden verspreiden met zogenaamde zoösporen. Dit zijn sporen die zijn voorzien van twee flagellen en kunnen zwemmen, waardoor ze zich veel makkelijker verspreiden. Andere sporen kunnen door wind en regenspatten verspreid worden. Gewoonlijk overwintert de ziekte in besmette knollen die achterblijven op het land. Daarom is het belangrijk dat er geen aardappelknollen op het land of op afvalhopen blijven liggen.

Aardappelziekte is chemisch met fungiciden te bestrijden. Maar er zijn aardappelrassen die meer of minder resistent zijn. Er is verschil in resistentie van de knol en het loof. Sommige rassen zijn weinig resistent in het loof, maar hebben nog een redelijke resistentie van de knol.

Voorbeeldfoto phytophthora

Pootplan controleren

Om de aardappelziekte zo veel mogelijk te voorkomen, heeft het bestuur dan ook in 2018 besloten om alleen zeer resistente aardappelrassen toe te staan. Dit zijn de rassen die vermeld staan op onze jaarlijkse bestellijst.
Ook is de tuinder verplicht om zich te houden aan een 4-jarige teeltwisseling, zodat slechts één keer in de vier jaar op het zelfde stuk grond aardappelen mogen worden geteeld. Ter controle zal de tuinder jaarlijks een pootplan ter goedkeuring moeten indienen en dat pootplan wordt door de Commissie Zaden & Pootaardappelen gecontroleerd, voordat toestemming wordt verleend om pootaardappelen te poten. Tussentijds één of twee jaar geen aardappelen telen is ook zeer aan te bevelen.
Ook is het raadzaam om niet twee jaar na elkaar op aangrenzende stukken tuin aardappelen te verbouwen.
Wanneer ondanks alle voorzorgmaatregelen toch de aardappelziekte op een moestuin wordt geconstateerd, dan zal het bestuur de tuinder schriftelijk sommeren om per direct alle aardappelen (en eventueel tomaten) te rooien en van het complex af te voeren.

Alle voorwaarden waaraan een tuinder moet voldoen om jaarlijks op de moestuin aardappelen te mogen telen, staan vermeld op het aardappelcontract, dat men dan verplicht is in te vullen en te ondertekenen. Ook moet er een pootplan (tekening op ruitjespapier) worden gemaakt om de 4-jarige teeltwisseling te kunnen controleren.

Aardappelcontract

Indien U komend tuinseizoen aardappels wilt gaan telen op Uw tuin, dan is het benodigde aardappelcontract en het bijbehorend pootplan voor 2020 nu al te downloaden vanaf de site van onze vereniging of er zijn sets op te halen in ons clubhuis.
Afgelopen jaar waren veel ingediende pootplannen niet duidelijk getekend of waren niet alle voorgaande jaren aangegeven. Hierdoor kon de controle door de Commissie Zaden & Pootaardappelen niet altijd vlekkeloos worden uitgevoerd en moest om nieuwe duidelijke tekeningen moest worden gevraagd.

Tot en met uiterlijk zaterdag 4 januari 2020 is het mogelijk om een aardappelcontract met bijbehorend pootplan bij de commissie in te leveren! Om ergernis te voorkomen stellen wij voor dat U al ruim voor het einde van het jaar Uw aardappel-plannen op papier zet en bij de Commissie Zaden & Pootaardappelen inlevert. Wij hebben de poot-gegevens van de afgelopen 4 jaren in ons archief en wij zijn bereid om U te helpen om een duidelijk pootplan op te stellen.

De registratienummers (NAK-nummer) van de pootaardappelen worden door de commissie op Uw pootplan ingevuld, wanneer U de bestelde pootaardappelen in ons clubhuis komt ophalen. Bestelt U zelf buiten de vereniging om Uw pootaardappelen, dan moet U het blauwe label (of een fotokopie ervan) bij de commissie inleveren, zodat dit alsnog aan Uw pootplan kan worden vast gehecht.