Groot onderhoud

05 mei 2022

Zoals onze enthousiaste secretaris al heeft aangegeven in de Nieuwsbrief, zijn de werkzaamheden aan de beschoeiing van start gegaan.

Om het afkalven en verzakken van de slootkanten tegen te gaan zullen er de komende tijd door de Desert Storm- ploeg en met de hulp van vrijwilligers, 300 palen de grond in gaan met daar tussen een heus vlechtwerk van wilgentakken!!! Zo kan ons complex de komende tijd weer tegen een stootje.