Aardappelcontract 2020

In verband met de bestrijding van de aardappelziekte zijn er enkele voorwaarden waaraan iedere tuinder zich moet houden. Voor het telen van aardappels is op ons complex een Aardappelcontract vereist, waarover u verderop informatie vindt.

14 februari 2018

Rassen

Het bestuur heeft besloten dat rassen die een zeer hoge gevoeligheid voor de aardappelziekte in hun loof hebben, met ingang van het seizoen 2018 niet meer zijn toegestaan. Het gaat om de volgende rassen: Bintje, Bildstar, Doré, Eersteling, Eigenheimer, Gloria en Lekkerlander. Deze zeven rassen worden uitgesloten van levering door Garant. Ook als u zelf aardappels koopt bij een andere leverancier zijn deze rassen niet toegestaan.

Verder dient u bij de aanvraag van het aardappelcontract het label van de teler met NAK-nummer bij te sluiten. Zonder NAK-nummer wordt uw aanvraag niet goedgekeurd.

U kunt bij ons per kilogram gewicht aardappels bestellen en de vereniging zal zorgen voor een afgepast gewicht. Gaarne vragen wij dat u uw aardappelbestellijst voor maandag 8 januari in de brievenbus bij het infobord of in het clubhuis deponeert. Uiterlijk half januari gaat de bestelling voor Garant de deur uit.

Aardappelcontract

In het clubhuis kunt u de aanvraag voor een aardappelcontract afhalen. U kunt op het bijgeleverde ruitjespapier de locatie van de aardappelen in 2018 plus van de laatste drie jaren aangeven. De tuinder is verplicht zich te houden aan een vierjarige teeltwisseling. Deze maatregel is bedoeld om aardappelmoeheid door aaltjes te voorkomen. Ter controle op de vierjarige teeltwisseling dient de tuinder op het ruitjespapier aan te geven op welke plek men de teelt van aardappelen gaat uitoefenen. Het maximale oppervlak voor de jaarlijkse teelt mag nooit groter zijn dan 25 procent (een kwart) van het beschikbare oppervlak voor groenteteelt. Wij vragen u duidelijk de positie van eventuele hoofdpaden, tuinhuisje of kas aan te geven en de vakken waarin u in 2015, 2016, 2017 en 2018 aardappels heeft geteeld.

Het ingevulde en ondertekende aardappelcontract kunt u tot 1 maart 2018 in het clubhuis afgeven aan de terreinbeheerders.

Controles

Het bestuur controleert bij de aanvraag de locaties van de vorige drie jaren en de rassen met NAK-nummer. Aanvragen die niet correct zijn worden niet in behandeling genomen.

Gedurende het seizoen controleert het bestuur of daadwerkelijk de aardappels gepoot zijn in de op de tekening aangegeven percelen. Als aardappels gepoot zijn op grond waar drie jaar voorafgaand geteeld is, dient de tuinder deze aardappels te verwijderen. 

Wellicht ten overvloede: het is niet toegestaan aardappelen uit de supermarkt op ons complex te poten.