Aardappelcontract

01 december 2020

In verband met de bestrijding van de aardappelziekte zijn er enkele voorwaarden waaraan iedere tuinder zich moet houden. Voor het telen van aardappels is op ons complex een Aardappelcontract vereist, waarover u verderop informatie vindt.

Regels Pootaardappelen

REGELS BETREFFENDE HET TELEN VAN POOTAARDAPPELEN In verband met de bestrijding van de aardappelziekte zijn er enkele voorwaarden, waaraan iedere tuinder zich moet houden, wanneer hij pootaardappelen wil gaan telen op zijn moestuin. Voor het telen van aardappels op ons complex is een Aardappelcontract (met bijbehorend Pootplan) vereist, waarover u verderop nadere informatie vindt. Aardappelziekte Aardappelziekte of Phytophthora (fytoftora) is een plantenziekte, die veroorzaakt wordt door  een waterschimmel. .Deze ziekte veroorzaakt knolrot en een bruinverkleuring en afsterving van de bladeren en stengels. Ook op tomaat kan deze ziekte voor vroegtijdige afsterving zorgen. Aardappelen en tomaten staan bekend om hun gevoeligheid voor deze ziekte. Zij behoren tot het geslacht van de nachtschadeachtigen. Ook andere planten uit dit geslacht kunnen gevoelig zijn. De schimmel is voorzien van sporen, die kunnen zwemmen en door wind en regenspatten verspreid worden. Ook met water geven uit de sloot kan de schimmel op de bladeren komen. Gewoonlijk overwintert de ziekte in besmette knollen en bladeren die achterblijven op het land. Daarom is het belangrijk dat er geen knollen en bladeren van aardappelen en tomaten op het land of op afvalhopen blijven liggen. Aardappelrassen Het bestuur heeft besloten dat rassen die een zeer hoge gevoeligheid voor de aardappelziekte hebben niet meer zijn toegestaan. Het betreft de volgende rassen: Bintje, DorĂ©, Eersteling, Eigenheimer, Gloria en Lekkerlander. Deze rassen worden uitgesloten van levering door Garant. Ook als u zelf aardappels koopt bij een andere leverancier zijn deze rassen niet toegestaan. Verder dient u bij de aanvraag van het aardappelcontract het label van de teler met NAK-nummer bij te sluiten. Dit om te controleren of de juiste rassen worden gepoot. Zonder dit NAK-nummer wordt uw aanvraag niet goedgekeurd. Bestellijst De bestellijst wordt jaarlijks aan het eind van het jaar gelijktijdig verspreid met de zaadcatalogus van Garant Zaden. Bij deze bestellijst zit een begeleidend schrijven, waarop de datums worden vermeld wanneer de bestellijst, het aardappelcontract en het pootplan uiterlijk moeten zijn ingeleverd, want uiterlijk half januari gaan de bestellingen voor Garant de deur uit. Aardappelcontract (met bijbehorend pootplan) De aanvraag voor een aardappelcontract en het bijbehorend pootplan zijn af te halen in ons clubhuis of te downloaden van onze website. De tuinder is verplicht zich te houden aan een vierjarige teeltwisseling. Deze maatregel is bedoeld om aardappelmoeheid door aaltjes te voorkomen. Ter controle op de vierjarige teeltwisseling dient de tuinder op het pootplan aan te geven op welke plek men de teelt van aardappelen gaat uitoefenen. Het maximale oppervlak voor de jaarlijkse teelt mag nooit groter zijn dan 25 procent (een kwart) van het beschikbare oppervlak voor groenteteelt. Op het pootplan moet U de locatie van de aardappelen in het komend tuinseizoen plus locatie van de laatste drie jaren aangeven. Een pootplan waarop niet de plaatsen van de laatste vier jaren zijn aangegeven, wordt geweigerd!! Wij vragen u ook om duidelijk de positie van eventuele hoofdpaden, tuinhuisje of kas aan te geven. Bent U door omstandigheden (bijv. nieuwe tuinder) niet in staat om de plaats van de pootaardappelen in de laatste drie jaren te bepalen, dan kunt U deze gegevens bij de Commissie Zaden & Pootaardappelen opvragen. Het laatst gebruikte aardappelcontract per tuin wordt in ons archief opgeslagen. Controles Het bestuur controleert bij de aanvraag de locaties van de vorige drie jaren en de rassen met NAK-nummer. Aanvragen die niet correct zijn worden niet in behandeling genomen. Gedurende het seizoen controleert het bestuur of daadwerkelijk de aardappels gepoot zijn in de op de tekening aangegeven plaatsen. Als aardappels gepoot zijn op grond waar drie jaar voorafgaand geteeld is, dient de tuinder deze aardappels te verwijderen. Indien de tuinder zich niet houdt aan bovengenoemde voorwaarden, zal hij/zij door het bestuur (schriftelijk) worden gesommeerd per direct de pootaardappelen te rooien en van het complex af te voeren. Mocht betreffende tuinder zich hieraan niet houden, zal het bestuur actie ondernemen. Dit betekent, dat op kosten van de tuinder de pootaardappelen gerooid zullen worden.

Wellicht ten overvloede: het is niet toegestaan aardappelen uit de supermarkt op ons complex te poten.